วิตามินเอ(Vitamin A)

Vitamin A

วิตามินเอ เป็นสารอาหารกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมัน พบได้ในรูปของสารให้วิตามินเอ กลุ่ม retinoids เช่น retinol และ retinyl esters เป็นต้น ร่างกายมีการสะสมวิตามินเอในรูปของ retinyl esters ที่ตับได้ถึงร้อยละ 80 ของปริมาณ สะสมรวม โดยในภาวะปกติ ควรมีความเข้มข้นของวิตามินเอในตับอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 20 ไมโครกรัม ต่อน้ำหนักตับ 1 กรัม เพื่อให้สามารถรักษาระดับวิตามินเอในเลือดให้ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

วิตามินเอ มีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการมองเห็น โดยเฉพาะในแสงสลัว การเจริญเติบโต และทำให้ เซลล์ใน เนื้อเยื่อต่าง ๆ อยู่ในสภาวะปกติภาวะขาด วิตามินเอ ในคนก่อให้เกิดอาการทางคลินิกที่เกี่ยว กับตาและการมองเห็น ซึ่งเรียกภาวะดังกล่าวว่า Xerophthalmia ที่เริ่มจากอาการตาบอดกลางคืน (night blindness) หากไม่ได้ รับการรักษาอาการ จะรุนแรงขึ้น จนถึงขั้นกระจกตาขุ่นเหลว (keratomalacia) และตาบอดในที่สุด นอกจากนี้มีรายงานพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นของ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทางเดิน อาหาร ในทารกและเด็กเล็กที่มีภาวะขาดวิตามินเอ และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในวัย ดังกล่าวด้วย

veg-vitaminA
vitamin A

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *