วิตามินอี(Vitamin E)

vitaminE

วิตามินอี เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมัน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีความจำเป็นต่อร่างกาย ในขบวนการทำงานต่างๆ ของร่างกาย

การขาดวิตามินอีทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท และเกิดความเสื่อมของเส้น ใยของเซลล์ประสาท (axon degeneration) ทำให้ผู้ป่วยเดินเซ (spinocerebellar ataxia) กล้ามเนื้อผิดปกติ (myopathy) โดยมีอาการ ปวดกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินอีคือ น้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำมันข้าวโพด น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันจมูกข้าวสาลี เป็นต้น ส่วนเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ต่าง ๆ มีวิตามินอีน้อย

เนื่องจากวิตามินอีทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีบทบาทในกระบวนการต้านการ อักเสบ (anti-inflammatory process) วิตามินอีสามารถยับยั้งการจับกันของเกล็ดเลือด และช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อย่างไรก็ตาม งานวิจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาผลของการเสริมวิตามินอี หรือการให้วิตามินอีร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ เพื่อดูผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะ เจ็บป่วยต่าง ๆ หรือการศึกษาผลของการเสริมวิตามินอีต่อการลดความเสี่ยง ของการเกิดโรคจอ ประสาทตาเสื่อม {Aged-related Macular Degeneration (AMD)} นั้น มีทั้งที่เห็นผล และไม่เห็นผล

veg-vitaminE
vitamin E

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *